Giảng dạy - Đào tạo giáo viên
Dao-tao-giao-vien

Đào tạo giáo viên

Tập đoàn giáo dục Đại Trường Phát tin rằng, chỉ đơn thuần cung cấp tài liệu và giáo trình cho các giáo viên là chưa đủ để có thể giúp giáo viên sử dụng tối đa các tài liệu và giáo trình đó. Để đảm bảo phát huy tính hiệu quả, mang lại chất lượng học tập và giảng dạy tốt nhất, chúng tôi luôn thường xuyên tổ chức các buổi Tập huấn, Đào tạo giáo viên, học sinh… Hàng ngàn các buổi Tập huấn đã diễn ra, mang lại chất lượng thực sự, đáp ứng tiêu chuẩn giảng dạy cho hàng ngàn giáo viên trên toàn quốc là niềm tự hào của chúng tôi.
Với tiêu chí “Đào tạo toàn diện, mang lại chất lượng thật”, Tập đoàn giáo dục Đại Trường Phát đưa ra chương trình giảng dạy khép kín. Từ việc đào tạo đội ngũ giáo viên đến các em học viên các cấp, mang lại chất lượng và giá trị thật sự góp phần vào việc củng cố và phát triển hệ thống giáo dục

Các hoạt động tập huấn giáo viên