Thanh-tich-noi-bat

Thành tích nổi bật

Những thành tựu của Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát được ghi nhận và vinh danh qua nhiều giải thưởng và danh hiệu uy tín trong và ngoài nước, thể hiện nỗ lực không ngừng của Tập đoàn trên hành trình kiến tạo tri thức và phát triển nền giáo dục của nước nhà.

Bằng khen Công ty CP Giáo dục Đại Trường Phát
2018

Bằng khen Công ty CP Giáo dục Đại Trường Phát đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lĩnh vực Xuất bản,In và Phát hành năm 2018

Bằng chứng nhận của Hội xuất bản Việt Nam
2016

Bằng chứng nhận của Hội xuất bản Việt Nam cho Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Trường Phát là Hội viên chính thức của Hội xuất bản Việt Nam

Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông
2015

Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông trao tặng cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2015

Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc
2015

Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015 góp phần tích cực trong phong trào thi đua của Thành phố Hồ Chí Minh

Danh hiệu Sao Khuê năm 2014
2014

Danh hiệu Sao Khuê năm 2014 cho Phần mềm tiếng Anh i-Learn Smart Start

Bằng khen Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Trường Phát
2014

Bằng khen Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Trường Phát đã có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành năm 2014

Cờ treo truyền thống công ty Cổ phần Giáo dục Đại Trường Phát
2013

Cờ treo truyền thống công ty Cổ phần Giáo dục Đại Trường Phát đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục nhiều năm liền góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố nhân kỷ niệm 10 năm thành lập đơn vị (2003-2013)

2013

Bằng khen công ty Cổ phần Giáo dục Đại Trường Phát đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục nhiều năm liền góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố nhân kỷ niệm 10 năm thành lập đơn vị (2003-2013)

2012

Bằng khen công ty Cổ phần Giáo dục Đại Trường đã có thành tích trong công tác đào tạo nguồn nhân lực và thực hiện công tác xã hội từ thiện từ năm 2010 đến năm 2012, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc