Cơ hội nghề nghiệp

Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát tự hào là một trong số những công ty tạo ra môi trường làm việc thân thiện, chính sách đãi ngộ, nhiều cơ hội phát triển để mỗi cán bộ nhân viên có thể cống hiến lâu dài cho DTP và thông qua đó mỗi cán bộ nhân viên sẽ tìm được sự nghiệp xứng đáng cho cá nhân mình cùng với sự thành công chung của Tập đoàn giáo dục Đại Trường Phát.

Văn hoá Tập đoàn giáo dục Đại Trường Phát kết nối các thành viên thành một đại gia đình đoàn kết - niềm tự hào của các thế hệ nối tiếp nhau luôn trau dồi học hỏi, kế thừa và phát triển thành quả cùng nhau vun đắp cho văn hóa DTP ngày càng có cá tính, giàu bản sắc.

Email của bộ phận Nhân sự Tập đoàn: dtp.hrdepartment@dtp-education.com

Bộ lọc:
Kinh doanh
Sale Manager
Hà Nội
Full time
Marketing
Không tìm thấy công việc nào